Produktinfo

Pluslaktas™ säljs i kartonger innehållande 30 kapslar, vilket motsvarar ett månadsbehov vid minimidos (en om dagen).


Varje kapsel innehåller:


4500 FCC-enheter laktasenzym (verkar snabbt, men bara i 30 min.)

2 miljarder CFU bakteriekultur (verkar under ett par dagar)


Inom EU är 4500 FCC-enheter laktasenzym en standardtillsats.


Normalt innehåller kosttillskott för laktosintoleranta dock inte någon bakteriekultur. Den i Pluslaktas™ ingående bakteriearten heter på latin Bacillus coagulans (tidigare Lactobacillus sporogenes).


Den enda jämförbara kombinationsprodukten i Sverige innehåller

1 miljard CFU Bacillus coagulans bakteriekultur (hälften så mycket).


Förutom det mycket högre innehållet av bakteriekulturen Bacillus coagulans, så har Pluslaktas™ ytterligare en stor fördel jämfört med den andra kombinationsprodukten.


Pluslaktas™ är nämligen fri från xylitol.


Xylitol är en laxerande (tarmtömmande) sockeralkohol och självklart ska laxerande ingredienser inte användas i ett kosttillskott, vars syfte är att förebygga laxering. Att avsaknaden av xylitol ändå påtalas beror på att den andra kombinationsprodukten till största del består av just laxerande xylitol. 


Läs mer om Pluslaktas™ i bipacksedeln, som även ingår vid köp. 

Allt material på www.pluslaktas.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Expocell AB, Box 60311, 216 08 Malmö, Sverige