Laktosintolerans


Laktosintolerans orsakas av att kroppen producerar för lite laktos-spjälkande enzym, laktas.


Hos individer, som är laktosintoleranta, tar istället tjocktarmens bakterieflora över nedbrytningen av laktos (mjölksocker) efter att dessa individer har intagit mjölk och andra livsmedel innehållande laktos. Under denna process utförd av tarmfloran kan gaser bildas och magen kännas uppsvälld.


Gaser kan tyda på att du har laktosintolerans. Andra symptom på laktosintolerans är exempelvis diarré, buksmärtor och magbuller.


Kosttillskott med "laktasenzym förbättrar laktosnedbrytningen hos individer som har problem med att bryta ner laktos". Det inom EU godkända hälsopåståendet återfinns mellan citationstecknen.


Studera bipacksedeln, som medföljer vid köp av Pluslaktas™. Du återfinner dessutom bipacksedeln här.


Besök Livsmedelsverkets hemsida för ytterligare information om laktos och laktosintolerans. Livsmedelsverket har också sammanställt en mycket informativ laktostabell. Den kan hjälpa dig att fastställa vilka av dina måltider, som troligen innehåller laktos.

Laktas-mjölk
Laktas-glass
Laktas-choklad
Laktas-chips
Laktas-latte
Laktas-pizza

Allt material på www.pluslaktas.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Expocell AB, Box 60311, 216 08 Malmö, Sverige